— Allmänna villkor och riktlinjer för heltidskunder—

 • Hunden måste kunna fungera i grupp med andra hundar, ha god vardagslydnad och kunna gå i koppel.
 • Månadskostnaden är densamma för varje månad. Även när verksamheten är stängd vid aftnar, helgdagar och semester.
 • Som heltidskund hos Tassar i Fokus så abonnerar du på din plats. Därför kan du inte göra avdrag om du tex blir sjuk, har semester eller av någon annan anledning inte använder platsen.
 • För det fallet att rastningen skulle utebli och Tassar i Fokus inte kan erbjuda en alternativ lösning så äger kunden rätt till delkreditering avseende den period rastningen uteblev. Krediteringen kommer på nästkommande faktura.
 • Aktuella priser och årskalender finns på hemsidan. Vid eventuella förändringar av priser och öppettider så skickas information om detta ut i god tid till den e-postadress du som kund har angivit.
 • Vid utebliven betalning har Tassar i Fokus rätt till att debitera en påminnelseavgift. Är betalningen försenad med mer än 10 dagar har Tassar i Fokus rätt att neka rastning till betalningen är företaget tillhanda.
 • Tassar i Fokus har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om betalning uteblir samt om hundens beteende drastiskt förändras och därmed utgör en fara för personal och/eller andra hundar eller på andra sätt hindrar verksamheten.
 • Hunden måste vara vaccinerad och giltigt vaccinationsintyg ska visas upp före avtalsstart. Hunden ska vara vaccinerad mot parvovirus, valpsjuka, smittsam leversjukdom och kennelhosta dvs Nobivac DHP samt Pi/KC (DHPPi). Kan inte vaccinationsintyg uppvisas förbehåller vi oss rätten att inte ta emot din hund. Detsamma gäller om hunden är sjuk ( tex med smittsam hosta, svår diarré, sjukdomsrelaterade kräkningar eller feber) eller uppvisar allmän dålig hälsa. Om hunden måste hållas hemma pga sjukdom sker ingen reducering av avgiften.
 • Önskas enskild rastning vid löp, sjukdom eller skada så tillkommer en extra kostnad..
 • Löptikar kommer inte rastas med övriga hundar under tiden tiken löper då det påverkar flocken för mycket samt blir lätt för stressfullt för hunden. Önskas rastning under den perioden kan det ordnas mot en extra avgift.
 • Kunden är införstådd att om hunden skulle orsaka någon skada så gäller strikt ägaransvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150 19 §)
 • Tassar i Fokus har rätt att vid akuta olycksfall/sjukdomstillstånd ta hunden till veterinär.
 • Önskvärt är att hunden har någon form av fästingskydd 
 • Vid godkännande av att Tassar i Fokus får använda bilder på din hund för tex hemsida, sociala medier och annonser, förbehåller vi oss även denna rätt efter avslutat avtal.
 • Du som kund är ansvarig för att se till att hunden har lämplig utrustning för promenad i grupp och kläder efter väder. Flexikoppel undanbedes. Önskvärt är ett smalt koppel med en metallring vid handtaget. Kunden är även ansvarig för att hundens utrustning är i gott skick och inte utgör en säkerhetsrisk.
 • Som heltidskund ingår 6 kvällspassningar (med eller utan övernattning) per kalenderår. Även 1 timmes privatträning ingår. Önskas fler privatträningar/passningar erbjuds dessa till ett rabatterat pris.