Villkor och riktlinjer -  Privatträning

Allmänna villkor och riktlinjer för Tassar i Fokus

 • Tassar i Fokus använder belöningsbaserade metoder i kontakten med hundarna. Företaget har rätt att vägra använda metoder, utrustning eller andra träningsverktyg som strider mot företagets syn på hantering av hund.
 • Kunden garanterar att hunden finns på avtalad plats under avtalad tidsperiod. Om hunden inte finns på avtalad plats räknas den inplanerade träningstiden som nyttjad trots att ingen träning har skett.
 • Vid avbokning och ombokning av kund senare än 48 timmar innan inbokat träningstillfälle debiteras tiden till fullo. 1 timmes träningstid räknas som nyttjad trots att ingen träning har skett.
 • Aktuella priser och avgifter finns på verksamhetens hemsida, med reservation för eventuella framtida prisjusteringar.
 • Vid utebliven betalning har Tassar i Fokus rätt till att debitera en påminnelseavgift samt dröjsmålsränta. Vid upprepade betalningsförseningar har företaget har rätt att säga upp avtalet med omedelbart upphörande utan uppsägningstid. Kvarstår någon kostnad för kunden att betala in förbehåller sig företaget rätten att driva in avgiften.
 • Hunden ska vara vaccinerad mot parvovirus, valpsjuka, smittsam leversjukdom och kennelhosta dvs Nobivac DHP samt Pi/KC (DHPPi). Kan inte vaccinationsintyg uppvisas förbehåller Tassar i Fokus sig rätten att inte ta emot din hund. Detsamma gäller om hunden är sjuk (tex med smittsam hosta, svår diarré, sjukdomsrelaterade kräkningar eller feber) eller uppvisar allmänt dålig hälsa. Kopia på uppdaterat intyg mailas in vid tecknande av avtal.
 • Om Tassar i Fokus misstänker sjukdom eller skada hos hunden kan företaget begära att kunden uppsöker veterinär för att utreda hundens hälsostatus. Eventuella kostnader för veterinärbesök eller behandling tillkommer kunden. Tassar i Fokus har rätt att neka träning tills dess att hundens hälsostatus har utretts. Kunden förbinder sig efter utredd hälsostatus att uppvisa veterinärintyg på att hunden inte påverkas negativt av att tränas enligt avtal. Om kunden vägrar att uppvisa giltigt veterinärintyg har företaget rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan.
 • Kunden förbinder sig att hålla Tassar i Fokus uppdaterat angående eventuella förändringar i hundens liv som kan påverka träningen eller uppfyllandet av avtalet. Detta kan t ex vara löp, inplanerade veterinäringrepp, parningar, ändringar i hundens aktivitetsnivå eller ändrad bostadsadress. Samtliga förändringar ska om möjligt meddelas minst 4 kalenderveckor innan eller vid plötsligt förändrade omständigheter så snart som möjligt.
 • Önskas träning under tikens löpperiod bör kunden vara medveten om att hunden kanske inte är lika mottaglig för träning alternativt visar upp andra beteenden som kan påverka träningen.
 • Tassar i Fokus har rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet om hundens beteende drastiskt förändras och därmed utgör en fara för personal och/eller andra hundar eller på andra sätt hindrar verksamheten.
 • Skulle hunden orsaka någon skada så gäller strikt ägaransvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150 19 §).
 • Hunden ska vara fullt försäkrad (liv- och veterinärvård).
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden hos Tassar i Fokus försöker företaget i första hand meddela kunden om situationen. Är kunden inte nåbar och ansvarig hundtränare finner läget akut tar hundtränaren med hunden till närmaste öppna djurklinik eller veterinärmottagning. Eventuella kostnader för- och kring besöket debiteras kunden. Tassar i Fokus får inte ta några beslut angående hundens vård utan kundens samtycke (tex via veterinärfullmakt).
 • Om hunden skadas eller förolyckas under tiden hos Tassar i Fokus är företaget skyldigt att ersätta uppkomna skador och kostnader endast om det kan uppvisas att skadan har vållats av bristande tillsyn eller uppenbar oaktsamhet av företaget. Ersättning utgår i sådant fall endast med det belopp som inte täcks av hundens försäkring eller kundens hemförsäkring.
 • Vid godkännande av att Tassar i Fokus får använda bilder på din hund för tex hemsida, sociala medier och annonser, behåller företaget även denna rätt efter avslutat avtal.
 • Du som kund är ansvarig för att se till att hunden har lämplig utrustning för träningen. Stryphalsband är inte tillåtet och flexikoppel undanbedes. Kunden är ansvarig för att hundens utrustning är i gott skick och inte utgör en säkerhetsrisk samt att täcken/kläder finns tillgängligt vid behov. Tassar i Fokus har rätt att använda egna koppel samt utrustning under träningen.
 • Kunden är ansvarig för att lämpliga belöningar för träningen finns tillgängligt vid varje träningstillfälle tex riktigt gott godis (gärna olika sorter och storlekar) samt leksaker om hunden gillar att leka/kampa.
 • Kommunikation som rör hunden och träningen sker via appen WhatsApp.
 • Kunden är införstådd med att den behöver ta till sig informationen som ges och jobba konsekvent med hunden mellan träningstillfällena för att kunna uppnå några förändringar och nå önskade resultat.
 • En sammanfattning av vad som har gjorts under träningstillfället ska av kunden skickas senast tre (3) dagar efter träningstillfället (helst tidigare). Detta är för att ni ska kunna få återkoppling och
 • Senast två (2) dagar innan kommande träff så skickar kunden in en kortare redogörelse för hur träningen har gått sedan senaste träffen, tex vad som har gått bra, vad som har gått mindre bra osv och vad kunden önskar att vi ska fokusera på vid kommande träningstillfälle.