VILLKOR & REGLER

Anmälan till samtliga kurser och privatträningar sker via formuläret på hemsidan.

Finns inget startdatum för de kurser du vill gå kan du skicka in en intresseanmälan.
Vi har ett maxantal deltagare per kurs (om inte annat anges). Detta är för att varje deltagare ska få den tid de behöver.

Anmälan är bindande. Utebliven deltagare debiteras hela kostnaden om inte avbokning skett senast en vecka innan kursstart (då debiteras 20% av kostnaden som utgör den administrativa avgiften). Vid sjukdom återfås halva kurskostnaden vid uppvisande av läkar- eller veterinärintyg.

För samtliga kurser gäller priset max två personer per hund. Vill fler i familjen delta går de som observatörer (se nedan).

Det går bra att komma själv utan hund och vara observatör. Är ni fler i familjen som vill delta går max två personer i familjen med hunden och betalar ordinarie kurspris. Resterande familjemedlemmar går som observatörer. Kostnaden är 50% av ordinarie kurspris per observatör/familjemedlem.

Löptikar får inte deltaga på våra kurser. Avbokning sker enligt ovan.
Mejla oss om du har frågor och funderingar kring din hunds löpperioder.

Hundarna får gärna hälsa på varandra och leka men inte under kurstid. Alla hundar ska vara kopplade om inte annat meddelas av kursledaren under kursen.

Hunden ska ha en giltig vaccination (dhppi) samt vara försäkrad.

Fullt hundägaransvar gäller ifall att hunden skulle orsaka någon form av skada (lagen om tillsyn över hundar och katter (2007:1150 19 §).

Bild- och filmmaterial kan inhämtas från kurstillfällena och användas av företaget på tex sociala medier.